GDPR

Her finner du informasjon knyttet til Quick Systems AS og GDPR.

Som systemleverandør er vårt mål å kunne bidra til at dere kan følge lovverket og være trygge på at systemene hjelper dere og deres kunder til akkurat dette. Vi har utviklet funksjonalitet i Quick3 som understøtter GDPR og innhening av samtykke fra kunder.

For QuickNG brukere handler det om å tilpasse rutiner internt slik at man behandler persondata i tråd med regulativet. Bruker man QuickNG på riktig måte er det ikke nødvendig med systemendringer for å oppnå dette. All utvikling skjer nå i Quick3 – og vi anbefaler dere å følge med på det som skjer der om dere er nysgjerrige!

Klikk på linkene nedenfor for å lese mer!